Kwaliteit & privacy

Als cliënt heb je natuurlijk recht op geheimhouding, recht op inzage en vernietiging van je dossier,  recht op  vrije keuze van hulpverlener en het recht om een klacht in te dienen.

Kwaliteit
Als BIG-geregistreerd GZ-psycholoog houd ik mij aan de verplichtingen die door de overheid zijn gesteld aan mijn beroepsgroep, en aan de beroepscode zoals beschreven door de beroepsverenigingen. De praktijkvoering wordt tevens elke vijf jaar getoetst, middels een visitatie, door de LVVP.

Ik volg regelmatig bijscholing en neem deel aan verschillende intervisiegroepen met collega’s uit het vak. Ik ben lid van de beroepsverenigingen VGCT en LVVP. Meer informatie over hoe de  kwaliteit gewaarborgd is vind je in het kwaliteitsstatuut.

        

Privacy
In de praktijk wordt uiterst zorgvuldig met jouw privacy omgegaan. Al jouw gegevens worden in een beveiligd elektronisch patiëntendossier bewaard. Mailen van privacy gevoelige informatie, en beeldbellen, kunnen via beveiligde verbindingen plaatsvinden. Alleen met jouw toestemming vindt overleg plaats met anderen, of kan dossierinformatie aan derden worden verstrekt. Ik ben  wel verplicht om op de factuur naar de zorgverzekeraar, naast jouw persoonsgegevens, ook het zorgvraagtype te zetten. Tevens ben ik verplicht om dit zorgvraagtype met ‘niet identificeerbare patiëntkenmerken’ door te geven aan de Nederlandse Zorgautoriteit, voor onderzoek naar het verbeteren van de zorgvraagtypering.  Wil je dit liever niet dan kan dat door een privacyverklaring te ondertekenen. Andersom verwacht ik natuurlijk ook dat er zonder toestemming geen geluids- of beeldopnamen worden gemaakt van werkzaamheden in de praktijk of online. Lees meer over het waarborgen van privacy in het privacystatement en in de privacyfolder.

Complimenten en klachten
Om te groeien heeft iedereen complimenten en feedback nodig. Ik ook. Daarom nodig ik je uit om te laten weten wat je van mij en van de werkwijze in de praktijk vindt. Bij onvrede zoeken we samen naar een oplossing. Lukt dit niet dan kun je terecht bij de klachtenfunctionaris van de LVVP, zie lvvp.info/voor-clienten/. De praktijk is tevens aangesloten bij de Geschillencommissie Zorg in Den Haag. 

Praktijkgegevens
BIG code: 49914801225
AGB-code hulpverlener: 94102278
AGB-code praktijk: 94066369
KvK:82928