over CGT

Cognitieve gedragstherapie (CGT) is een actieve vorm van psychotherapie die uitgaat van het ‘hier en nu’. Het  richt zich op veranderingen in het denken en in het doen. Dit helpt om controle over je gevoel te krijgen.

CGT doe je samen met je therapeut, en liefst ook samen met belangrijke mensen uit je naaste omgeving. Samen breng je het probleem in kaart, leg je verbanden tussen wat er gebeurt, of gebeurd is, hoe jij daarop reageert, en welke gevolgen dat voor je heeft. Dit inzicht helpt om persoonlijke doelen op te stellen en ‘op maat’ gemaakte oefeningen te bedenken.

Door te oefenen leer je vaardigheden waar je je hele leven iets aan hebt, en die je helpen om een terugval te voorkomen.

Uit onderzoek blijkt dat behandeling met CGT vaak goed werkt! CGT is dan ook voor de meeste klachten de eerst aanbevolen behandeling.

De CGT-vormen waarmee in de praktijk wordt gewerkt zijn :

Het resultaat van behandeling wordt echter niet alleen bepaald door de methode, de inzet en de deskundigheid van de therapeut, maar vooral door de onderlinge samenwerking. Kijk bij het kopje  ‘voor wie’ om te zien welke factoren van belang zijn om samen tot een goed resultaat te kunnen komen.