Behandelproces

Aanmelding
Na aanmelding, via het aanmeldformulier op de website, wordt er telefonisch contact opgenomen om de reden van verwijzing te bespreken en te kijken of het aanbod van de praktijk passend is. Als dat zo is wordt er een intakegesprek gepland.

Intake
Voorafgaand aan het intakegesprek worden er twee vragenlijsten per mail verstuurd. Dit heeft als doel om het intakegesprek doeltreffend te laten verlopen, en de ‘ernst’ van de klachten te meten. 

De eerste twee intakegesprekken duren 60-90 minuten en hebben tot doel om tot een heldere probleemanalyse te komen en te onderzoeken of er sprake is van een DSM-5 stoornis. Dit is nodig om voor vergoeding in aanmerking te komen, en, om tot een behandelplan te komen. Soms zijn er aanvullende intakegesprekken nodig om dit te kunnen beoordelen. 

Tijdens het intakegesprek worden er vragen gesteld over de klachten, vermoedelijke oorzaken, het dagelijkse functioneren en de invloed van de klachten op werk, thuissituatie, en het sociale leven. Ook wordt gevraagd naar ervaringen met eerdere hulpverlening, lichamelijke aandoeningen, middelengebruik en belangrijke gebeurtenissen uit het verleden. De meest belangrijke vraag is natuurlijk wat je hoopt te bereiken met een behandeltraject; wat is jouw doel?

Als na intake toch blijkt dat de behandeling die nodig is niet beschikbaar is in de praktijk dan krijg je een advies voor behandeling elders. 

De intake-fase eindigt met voorlichting over behandelmogelijkheden en een behandeladvies. Jij beslist zelf of je akkoord bent met het advies of toch liever een andere behandeling wenst. De afspraken over de behandelkeuze worden in een behandelplan gezet. In dit plan staat aan welke doelen gewerkt gaat worden, met welke methode, de frequentie van afspraken, en wanneer de uitkomst geëvalueerd wordt. De samenvatting en de conclusie van de intake komen samen met het behandelplan in één verslag in jouw dossier.  Jij en de huisarts kunnen hier een kopie van krijgen. 

Behandeling
De meeste behandelsessies duren 60 minuten. Het eerste kwartier staat in het teken van inventariseren van de reeds behaalde resultaten op oefeningen, nieuwe vragen die je hebt, of nieuwe uitdagingen die je wilt aanpakken. Daarna wordt er gewerkt aan jouw vragen en doelen. Het laatste kwartier wordt gebruikt om nieuwe oefeningen voor thuis te formuleren. Het resultaat op behandeldoelen wordt regelmatig geëvalueerd.

Het behandeltraject eindigt als jij zelf weer verder kunt met jouw doelen, of als de behandeling onvoldoende bijdraagt aan deze doelen. Indien gewenst stellen we samen een plan op voor ‘het behoud van je gezondheid’. In de laatste sessie wordt er een afsluitende brief besproken met daarin het resultaat van de behandeling en een conclusie met eventueel advies. Alleen als jij akkoord bent hiermee, stuur ik deze brief ook naar jouw huisarts.

Alle afspraken kunnen face-to-face of via een beveiligde beeldbelverbinding plaatsvinden. Naast de behandelsessies, of gedurende een eventuele wachttijd, is het ook altijd mogelijk om online zelfhulpmodules te volgen. Vraag hier gerust ook naar!