Kosten & vergoeding

Vergoeding
De praktijk heeft voor 2023 contracten afgesloten met:

Zilveren Kruis / Interpolis / FBTO 
De Friesland  Ziezo / Prolife /  
Studenten goed verzekerdMenzis / 
Anderzorg 
/ Hema / VinkVink / 
DSW / Stad Holland / inTwente / a.s.r. / 
Ditzo Zorg en Zekerheid / AVZV 
Eno / Salland

 

Ben je verzekerd bij één van deze zorgverzekeraars? Dan worden de kosten voor je behandeling door de praktijk bij deze verzekeraar gedeclareerd. Je hoeft dan niets aan de praktijk te betalen. Als je nog geen gebruik hebt gemaakt van zorg dit kalenderjaar, dan krijg je wel een rekening van je zorgverzekeraar voor het ‘eigen risico’.

Ben je elders verzekerd?  Je betaalt dan de kosten zelf, en declareert deze zelf bij de zorgverzekeraar. Afhankelijk van het type polis (restitutie of natura) krijg je dan een deel vergoed. Meestal is dit tussen de 50-100%. Zorg dat je voor aanmelding weet welk percentage dit bij jouw polis is. Uiteraard geldt dan ook dat je eerst je ‘eigen risico’ aanspreekt. Let op! Een aantal verzekeraars heeft in de polis opgenomen dat je vooraf toestemming aan hen dient te vragen voor een behandeling bij een ongecontracteerde zorgverlener. 

Om voor gecontracteerde zorg, of een vergoeding, in aanmerking te komen is altijd een verwijsbrief noodzakelijk. Lees hier aan welke voorwaarden deze verwijsbrief moet voldoen. Intakegesprekken komen met een geldige verwijsbrief altijd voor vergoeding in aanmerking. Voor de  behandelconsulten is daarnaast een geldige DSM-5 stoornis nodig. In het intakegesprek wordt gekeken of er sprake is van een DSM-5 stoornis die vergoed wordt. Als dit niet het geval is komen de kosten voor behandeling voor eigen rekening. Dan geldt het tarief voor ‘Niet-basispakket zorg’

Betaling
Bij ‘niet-gecontracteerde zorg’ gaat de betaling van de zorgkosten via een factuur die je na afloop van de sessie per post ontvangt. Deze factuur kun je na betaling ter declaratie indienen bij je zorgverzekeraar. De meeste zorgverzekeraars maken de vergoeding binnen een week over. 

Eigen risico
Het wettelijke eigen risico is € 385,00 euro per kalenderjaar. Het eigen risico kan hoger zijn als je zelf met je zorgverzekeraar een hoger tarief bent overeengekomen.

Afspraken afzeggen
Bij verhindering kunnen afspraken per mail afgezegd worden. Dit kan tot 24 uur voor de afspraak. Indien je binnen 24 uur voor de afspraak afzegt wordt er  €60,- in rekening gebracht, omdat vrijgekomen plekken dan niet meer gevuld kunnen worden. Deze kosten kunnen niet gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar.  

Tarieven 2023
De praktijk hanteert de tarieven  voor gezondheidszorgpsychologen in een ambulante setting met kwaliteitsstatuut sectie II, zoals die zijn opgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). In dit tarief zijn zowel de directe gesprekstijd als de indirecte tijd voor voorbereiding en verslaglegging en dergelijke verrekend. De meest gehanteerde consulten met bijbehorende tarieven zijn:

Behandelconsult 60 min. /CO0627

Behandelsessie CGT 

152,50        

      Behandelconsult 90 min. / CO0887   

             Extra lange sessie/EMDR-sessie 

€229,30

 

Diagnostiekconsult 60 min. /CO0562

             Vervolg-intakegesprek/ diagnostisch
onderzoek/ Honos+/gevolgenmodel/ holistische theorie/ adviesgesprek

€173,40

Diagnostiekconsult 75 min. /CO0692   
1e Intakegesprek/diagnostisch onderzoek

€211,34

 

 

Telefonisch/email consult 15 min. /CO0237

 

€52,99

 

Schriftelijke informatie verstrekking/OV0018 
aan derden, alleen met toestemming van cliënt 

€36,99

Niet-basispakketzorg consult 60 min. directe en 15 minuten indirecte tijd/OV0012 

€155,20 

Afgezegde afspraken < 24 uur 

€60,00

 Zie hier voor een uitgebreid overzicht van alle mogelijke consulten en tarieven, of kijk voor meer informatie op; www.zorgprestatiemodel.nl/aan-de-slag/downloads