Kosten & vergoeding

Vergoeding
De praktijk heeft voor 2022 contracten afgesloten met:

Zilveren Kruis / Interpolis / FBTO /
De Friesland 
Ziezo / Prolife / 
Menzis 
/ Anderzorg / Hema / 
PMA / VinkVink / DSW / 
Stad Holland 
/ inTwente / a.s.r. / 
Ditzo 
/ Zorg en Zekerheid / AVZV

Ben je verzekerd bij één van deze zorgverzekeraars? Dan worden de kosten voor je behandeling door de praktijk bij deze verzekeraar gedeclareerd. Je hoeft dan niets aan de praktijk te betalen. Als je nog geen gebruik hebt gemaakt van zorg dit jaar, dan krijg je wel een rekening van je zorgverzekeraar voor het ‘eigen risico’.

Ben je elders verzekerd? Dan betaal je de kosten zelf, en declareer je deze zelf bij je zorgverzekeraar. Afhankelijk van het type verzekering (restitutie of natura) krijg je dan een deel vergoed. Meestal is dit tussen de 50-100%. Zorg dat je voor aanmelding weet welk percentage dit bij jouw polis is. Uiteraard geldt dan ook dat je eerst je ‘eigen risico’ aanspreekt.

Om voor gecontracteerde zorg, of een vergoeding, in aanmerking te komen is een verwijsbrief noodzakelijk. Lees hier aan welke voorwaarden deze verwijsbrief moet voldoen. Intakegesprekken komen met een geldige verwijsbrief altijd voor vergoeding in aanmerking. Voor de  behandelconsulten is daarnaast een geldige DSM-5 stoornis nodig. In het intakegesprek wordt gekeken of er sprake is van een DSM-5 stoornis die vergoed wordt. Als dit niet het geval is komen de kosten voor behandeling van ‘Niet-basispakket zorg’ voor eigen rekening. 

Betaling
Bij ‘niet-gecontracteerde zorg’ gaat de betaling van de zorgkosten via een factuur die je na afloop van de sessie ontvangt en betaalt. De factuur kun je ter declaratie indienen bij je zorgverzekeraar. De meeste zorgverzekeraars maken de vergoeding binnen een week over.

Eigen risico
Het wettelijke eigen risico is € 385,00 euro per kalenderjaar. Het eigen risico kan hoger zijn als je zelf met je zorgverzekeraar een hoger tarief bent overeengekomen.

Afspraken afzeggen
Bij verhindering kunnen afspraken per mail afgezegd worden. Dit kan tot 24 uur voor de afspraak. Indien je binnen 24 uur voor de afspraak afzegt wordt er  €50,- in rekening gebracht, omdat vrijgekomen plekken dan niet meer gevuld kunnen worden. Deze kosten kunnen niet gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar.  

Tarieven 2022
De praktijk hanteert de tarieven  voor gezondheidszorgpsychologen in een ambulante setting met kwaliteitsstatuut sectie II, zoals die zijn opgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De meest gehanteerde consulten met bijbehorende tarieven zijn:

Behandelconsult 60 min. /CO0627

Behandelsessie CGT 

€143,71            

      Behandelconsult 90 min. / CO0887   

             Extra lange sessie/EMDR-sessie 

€216,11

 

Diagnostiekconsult 60 min. /CO0562

             Vervolgintakegesprek/ diagnostisch
onderzoek/ Honos+/gevolgenmodel/ holistische theorie/ adviesgesprek

€163,37

Diagnostiekconsult 75 min. /CO0692   
Intakegesprek/diagnostisch onderzoek

 

€199,03

Diagnostiekconsult 90 min. /CO0822   
Intakegesprek/diagnostisch onderzoek

 

€244,07

Telefonisch/email consult 15 min. /CO0237

 

€49,89

 

Schriftelijke informatie verstrekking/OV0018 
aan derden, alleen met toestemming van cliënt 

€91,78

Niet-basispakketzorg consult 45 min./OV0012 

€117,33

 

Afgezegde afspraken < 24 uur 

€50,00

 Zie hier voor een uitgebreid overzicht van alle mogelijke consulten en tarieven, of kijk voor meer informatie op; www.zorgprestatiemodel.nl/aan-de-slag/downloads