Verwijsbrief

De volgende zaken dienen op de verwijsbrief te staan:

 • Datum verwijzing (niet ouder dan ½ jaar)
  • Naam en functie van de verwijzer
  • AGB-code van de verwijzer
  • Stempel of handtekening van de verwijzer
  • Een specifieke DSM-5 stoornis of een vermoeden hierop.
  • Verwijzing naar de generalistische basis GGZ
  • Naam, geboortedatum, BSN, adres, telefoonnummer cliënt.