gevolgenmodel

Dit is een methode die helpt te onderzoeken welke verschillende factoren van invloed kunnen zijn op lichamelijke klachten. Het in kaart brengen van meerdere ‘in stand houdende factoren’ geeft richting aan het bepalen van behandeldoelen.